Menu
 
 

Aansprakelijkheid

Durea BV heeft er naar gestreefd de informatie op deze internetsite correct en actueel weer te geven. Het is echter mogelijk dat de informatie onjuist of niet geheel volledig is. Alvorens rechten te ontlenen aan de inhoud van deze site dient eerst bij Durea BV geïnformeerd te worden of de gepubliceerde informatie juist is. Dit geldt ook voor gebruikmaking van de gepubliceerde teksten.
Durea BV staat er niet voor in dat de informatie op de website altijd geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd.
Durea BV wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele nadelige consequenties tengevolge van acties, die gebaseerd zijn op uitsluitend de informatie die gepubliceerd is op deze internetsite. Durea BV is evenmin aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de website voor de gebruiker.

Copyright

Alle afbeeldingen, teksten, documenten en beelden die op de website voorkomen zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van Durea BV mag deze informatie niet worden gebruikt, tenzij voor strikt persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Deze toestemming houdt niet het recht in op de reproductie, distributie, uitzending of enig ander gebruik voor openbare of commerciële doeleinden.
Het gebruik van deze site houdt geen toestemming in om inbreuk te maken op dit recht of op de rechten van derden, die mogelijk berusten op materiaal dat voor deze site is gebruikt. Durea BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of het gebruik van enige site, die aan deze site via een link is verbonden.

Bescherming persoonsgegevens

Voor zover van toepassing wordt gegarandeerd, dat deze website voldoet aan de voorschriften van de Wet Bescherming persoonsgegevens. Alle gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt.

Prijzen e.d.

Alle op deze site en in de link naar de database van Durea BV genoemde prijzen, aanbiedingen, percentages, tarieven, kleuren en artikelbenamingen zijn onder voorbehoud van eventuele fouten. Durea BV kan altijd en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in deze website.

Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden.

Gijs Schoenen sinds 1913 logo
 
Gijs Schoenen sinds 1913 logo